ISTORIJA PEDAGOGIJE PDF

Angažovana je na predmetima Istorija pedagogije, Savremeni pedagoški pravci, Socijalna pedagogija, Teorije intelektualnog vaspitanja i Teorije moralnog. Razlika između vaspitanja i pedagogije? Da bi se jedan skup studija nazvao naukom potrebno je da one poseduju odredjena svojstva: 1. Beda pedagogije svedoci o bedi ja pedagogije u glavnim je potezima pandan istoriji filozofije. I nije cudo da je pedagogija.

Author: Faekasa Dugor
Country: Chile
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 18 September 2015
Pages: 84
PDF File Size: 16.64 Mb
ePub File Size: 6.38 Mb
ISBN: 775-4-95171-462-6
Downloads: 59674
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Nagis

Osnove Isstorija – Skripta 2 Documents. Tu on ima u vidu individualne osobine djeteta sa temperamentom koji odreuje njegove sposobnosti i karakter, a koji se ne smije mijenjati ni ograniavati. Da li je napredak nauka i umjetnosti uticao na poboljanje morala? Ja mislim da je Ruso imao ovakav stav prije svega jer je sam u mladosti teio obrazovanju i jer se sam obrazovao. Najznaajnija djela su mu: Ovo pokazuje da je Ruso teiste svog pedagokog sistema zasnivao na prirodi djeteta i iskustva koje je postavio na prvo mjesto.

Velike pogreke Rusoa sadrane su i u slobodnom vaspitanju, kao i u podcjenjivanju sistematskih znanja. Ne radi se samo o odgajanju slobodnog ovjeka odreenog stalea ili zvanja ili drave, ve se radi samo o odgajanju ovjeka. Ruso je ovakvim svojim pedagokim idejama izraavao protest protiv feudalne nastave i feudalnog vaspitanja. Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno istoija uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao.

Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali.

University of Novi Sad, Faculty of Philosophy | Pedagogy –

Izalo je godine. Protest protiv sholastike kole, dogmatizma i srednjovjekovnog sadraja nastave, protiv srednjovjekovne discipline i tjelesnih kazni, za Rusoa je ujedno i put ka ruenju feudalnog pedagokog sistema. Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom. To djelo sadri u sebi po obliku elemente romana i rasprave i idejno znai napad na feudalno obrazovanje i sholastiku kolu i ujedno daje sliku idealnog vaspitanja.

Samo tako moe da dovede do njegove prvobitne i oveije prednosti. U njoj se javlja i osporavani dio o periodizaciji razvoja djeteta koja je neprirodna.

  KOPLJE SUDBINE PDF

Pedagogija by Дејан Бубић on Prezi Next

Poznato je njegovo naelo: Marta Dedaj Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan ak Ruso-slika3Uvod4ivotni put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak vaspitanja8”Emil ili o iwtorija vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Pexagogije Lokaa djelimino na svoj nain protestovao protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog nastajanja postavio dijete, njegove psihike i razvojne osobine, i traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

Vaspitanje prirode odnosi se na unutranji razvoj nae sposobnosti, znanje koje stiemo iskustvom, s obzirom na predmete koji djeluju na nas, posljedica su vaspitanja stvari, a ljudi nas vaspitavaju tako to nas ue da upotrebljavamo ono to je priroda u nama razvila, prije svega sposobnosti. Ostao je kod senzualizma i deizma, a usprotivio se racionalizmu, te ga je savladao na njemu svojstven nain. Published on Dec View 16 Download 1.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Kao predstavnik prirodnog vaspitanja, on je gajio kult prema prirodivjerovatno i pod uticajem Bifona. Vaspitanje treba da je u skladu s osobinama ove prirode djeteta.

S obzirom na to da je ideoloki oslonac feudalizma katolika crkva, Ruso je katolikoj religiji suprotstavio prirodnu religiju deizam. Emil ili o vaspitanjuDrutveni ugovori, Rasprava o porjeklu i osnovama nejednakosti meu ljudima, Pisma francuskih enciklopedistaU nekim njegovim pedagokim pogledima mogu se uoiti i neke nedosljednostiprotivurjenosti i krajnosti, npr. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak ruso. U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio njegovog pedagokog sistema.

On smatra da postoje velike razlike meu mukarcima i enama u pogledu sposobnosti i ivotnog poziva. Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz skladnosti s vanjskom prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju treba u vaspitanju istoirja imati u vidu i njoj pedagogijr prilagoditi. Stoga i vaspitanje treba biti slobodno, i to po svojim metodama i po organizaciji.

Nije bez razloga Napoleon govorio da bez Rusoa ne bi bilo revolucije. U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci. Prije svega neprimjenjivanje kazne u vaspitanju djeteta i sloboda djeteta prilikom kolovanja.

  LALITHA SAHASRANAMAM NAMAVALI PDF

Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents. Itorija u pedagogiju, Novi Sad2 lebnik, L. Aleksandar Saterlend Nil je takoe nastavlja an ak Rusoove teorije o slobodnom vaspitanju. Sa 12 godina djeak odlazi da ui graverski zanat, ali je zbog grubog odnosa majstora napustio zanat i poeo da luta po svijetu. Osnove pedagogije – skripta Documents. Druga rasprava se odnosi na porjeklo i sutinu drave, suvereniteta naroda, socijalnih i prirodnih uslova formiranja ovjeka, koja je nastala dobrovoljnim ugovorom, trea na otru kritiku feudalnog poretka, gde se osuuju poroci i predrasude drutvenog ureenja, izraavaju se interesantna miljenja o vaspitanju ljudskih osjeanja.

Time stavlja na prvo mjesto iskustvo djeteta. Dakle, da bi dijete bilo pametno i razborito, neophodno je da bude jako i zdravo. On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i svih drugih drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta. Moemo osporavati njegove odluke i neka njegova ubjeenja ali se mora priznati da je peddagogije dao snaan podsticaj buduoj psihologiji pfdagogije i mladalake dobi.

Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. Iz ovog naela razumljivi su svi njegovi zahtjevi: Na dalju sudbinu Ruso-a uticala je prilika kada je akademija u Dionu raspisala konkurs: Budui da je vaspitanje slabo, ako nije skladno, moraju se, dakle, vaspitanje, koje pruaju stvari, i vaspitanje, koje pruaju ljudi, ravnati prema nepromjenljivom i o nama nezavisnom vaspitanju, koji istoija priroda.

ZNAAJ RUSOAan ak Ruso je u istorijskom razvoju pedagoke misli imao veoma znaajnu ulogu, sa izuzetno naprednim i graanskim pogledima, ali i sa mnogim protivurjenostima i nazadnim idejama. Bio je lakej, domai uitelj, davao je asove iz muzike, sekretar itd.

Obuzela ga je misao da ga stalno progone. Pravo vaspitanje, mora, dakle, biti najpre nagativno. Opa povijest pedagogije, Mate Zaninovi Documents.